HOOFD JOBCOACH (V/M/X) - A4823T

Het OCMW in het kort...

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, inclusie en innovatie. Het biedt zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme en professionalisme centraal staan.

Vandaag is het OCMW op zoek naar een hoofd jobcoach voor de Pool Tewerkstelling en Partnerschap (PTP) die deel uitmaakt van de Entiteit Vorming en Tewerkstelling binnen het Departement Sociale Actie. Deze persoon is belast met het waarborgen van de kwaliteit van de ondersteuning bij de socioprofessionele inschakeling van de werknemers met een inschakelingscontract in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW's van 08/07/1976.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je ziet erop toe dat de jobcoaches socioprofessionele en sociale begeleiding op maat aanbieden voor elke weknemer met een inschakelingscontract (competentieverwervingsplan en evaluatie, bemiddeling tripartiete uitwisselingen met werknemers en partners, sociale monitoring, enz.)
 • Je bent verantwoordelijk voor het coachen en ondersteunen van de jobcoaches bij het valideren van toezeggingen en overdrachten voor inschakelingsbanen
 • Je zorgt ervoor dat de verschillende deadlines voor het monitoren van werknemers met een inschakelingscontract worden gehaald
 • Je ondersteunt en begeleidt de jobcoaches bij het onderzoeken van de individuele situaties van werknemers tijdens hun contract en valideert de sociale rapporten voordat je ze voorlegt aan het Bijzonder Comité voor Socioprofessionele Inschakeling
 • Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en implementeren van de actieplannen die zijn opgesteld voor werknemers in moeilijkheden, en voor het monitoren van eventuele disciplinaire maatregelen
 • Je monitort het project "Doorstroming naar werk" en de bijbehorende coderingen
 • Je zorgt voor-een goede samenwerking tussen alle medewerkers van de Cel Vorming en Werkgelegenheid en met medewerkers van andere departementen/diensten van het OCMW en zijn partners
 • Je staat in voor een team van jobcoaches en zorgt voor hun ondersteuning, opleiding en evaluatie. Je bent ook betrokken bij het werven van jobcoaches in samenwerking met de directie

Jouw profiel

 • Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vaardigheden in het faciliteren van vergaderingen
 • Je bent een dynamisch persoon met een creatieve geest en een sterk gevoel voor organisatie, waardoor je je werk zelfstandig kunt structureren en het werk van je collega's kunt coördineren
 • Je beschikt over goede coaching- en ondersteunende vaardigheden
 • Je bent flexibel en kunt conflicten hanteren
 • Je hebt een Belgisch diploma bachelor/graduaat maatschappelijk assistent of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt ten minste 2 jaar werkervaring op het gebied van socioprofessionele inschakeling of in een OCMW
 • Je bent op de hoogte van de geldende wetgeving in een OCMW en de organieke wet van 1976
 • Je bent op de hoogte van de wetten en ordonnanties met betrekking tot socioprofessionele inschakeling (RMI-wet van 2002, ordonnantie van 28 maart 2019, Besluit van RBHG van 23 mei 2019)
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Uurrooster : voltijds (37u30/week)
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van 9 maanden met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)
 • Een weddeschaal BH5 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3.674,82 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!

Solliciteer vóór 14/12/2023 via onze website : http://ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht de volgende documenten bevatten :

 • CV
 • motivatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op onze website (“Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)

Online op:ma 13 november 2023
Solliciteer tot en met:wo 13 december 2023
Locatie: Brussel
CPAS de la Ville de Bruxelles

Rue Haute 298A
1000 Bruxelles
België

Tel:02/563.65.66

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel TALENT  TEAM
op het nummer: 02/563.65.66
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]