ARCHITECTEN PROJECTLEIDERS (M/V/X)

Het OCMW in het kort...

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme en professionalisme centraal staan.

Het OCMW is eveneens eigenaar en beheerder van een uitgebreid privé- (+/-2.400 woningen, handelszaken en kantoren in verhuur) en openbaar patrimonium (5 rusthuizen en verschillende opvangplaatsen, transitwoningen, kantoren, sociale antennes, bedrijvencentra, enz.…), beheerd door de departementen Openbaar en Privé patrimonium.

Onze OCMW heeft in 2021 een ambitieus klimaatplan aangenomen dat gericht is rond vijf grote thema’s: energie, mobiliteit, afvalbeheer, biodiversiteit en bewustzijn.

Vandaag is het OCMW op zoek naar 2 architecten projectleiders voor de Departementen Openbaar en Privé Patrimonium. Deze personen staan in voor het beheer van renovatie-, verbouwings-, bouw- en onderhoudsprojecten van het privé- en openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel.

De opdracht van het Departement Privé Patrimonium bestaat uit het beheer van het privé-patrimonium van het OCMW van Brussel, waarbij de efficiency, het onderhoud en de ontwikkeling ervan wordt verzekerd, en wordt gestreefd naar een sociale dynamiek en wordt ingespeeld op de ecologische uitdagingen. Om deze missie te vervullen en de doelstellingen te realiseren, bestaat het departement uit 4 sectoren: Vastgoedoperaties, Beheer van de verhuur, Technisch onderhoud en Ontwikkelingen en geplande werken.

De opdracht van het Departement van het Openbaar Patrimonium bestaat uit het beheer van het openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel, zijn ontwikkeling, zijn bestemmingen en energieprestaties, met als doel het beantwoorden aan de behoeften en het welzijn van zijn gebruikers en het bijdragen tot de stedelijke dynamiek via een duurzame architectuur die inspeelt op de ecologische en sociale uitdagingen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je vertegenwoordigt het OCMW van de Stad Brussel als bouwheer en desgevallend ontwerper van het project, in het kader van de uitwerking van de plannen en de opvolging van de realisatie van de werken
 • Je waakt over de naleving van de behoeften van de gebruikers, het beschikbare budget en de planning, en verzekert hierbij de gelijkvormigheid, de kwaliteit en de veiligheid van de bouwwerken
 • Je vertaalt de intenties van de Raad voor maatschappelijk welzijn en van de toekomstige gebruikers in een krachtig, kwalitatief, duurzaam en conform architecturaal programma en zorgt er vervolgens voor dat dit programma wordt nageleefd van in de schets tot en met de uiteindelijke uitvoering
 • Je werkt samen met de energieverantwoordelijke van het OCMW om de te behalen energieprestatieniveaus te bepalen
 • Je moedigt aan en ondersteunt de ontwikkeling van de milieuvaardigheden van de teams
 • Je zorgt voor een dagelijkse en voorbeeldig milieubeheer
 • Je ziet toe op de naleving van de procedures van overheidsopdrachten

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede management-, analyse- en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatie- (mondeling en schriftelijk) en organisatievaardigheden
 • Je werkt oplossings- en resultaatgericht
 • Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en precisie
 • U bent houder van een Belgisch diploma (Licentiaat/Master in de architectuur) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • Je hebt minimum 3 jaar beroepservaring met ontwerpen, het opstellen van vergunningsdossiers, de uitvoering en opvolging van bouwprojecten
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt ook een goede beheersing van informaticatools (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet, tekensoftware)

Ervaring met overheidsopdrachten en met het ontwerp van energiezuinige gebouwen is een troef.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Uurooster : voltijds (37u30/week)
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)
 • Een weddeschaal A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3.761,35 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!

Solliciteer vóór 14/10/2023 via onze website : http://ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht de volgende documenten bevatten :

 • CV
 • motivatiebrief (+motivatie voor het gewenst Departement)
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op onze website (“Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)

Online op:wo 13 september 2023
Solliciteer tot en met:zo 15 oktober 2023
Locatie: Brussel
CPAS de la Ville de Bruxelles

Rue Haute 298A
1000 Bruxelles
België

Tel:02/563.65.66

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel NAJIBA TANI
op het nummer: 02/543.61.68
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]