GEZONDHEIDSCOÖRDINATOR IN EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS (V/M/X) - A4889I

Het OCMW in het kort...

Het OCMW van de Stad Brussel voert een beleid van acties en projecten die ten dienste staan van elke Brusselaar in een geest van engagement, inclusie, innovatie, respect en solidariteit.

De wetenschap dat ze dagelijks een zinvolle functie vervullen, is een van de belangrijkste redenen waarom ongeveer 2500 collega's gekozen hebben om bij onze instelling te werken.

Onze instelling is momenteel op zoek naar een gezondheidscoördinator of -coördinatrice in een rust- en verzorgingstehuis voor het Departement Instellingen en Medische Zorgen. Deze persoon coördineert de werkprocessen met betrekking tot de gezondheid en zorg voor de bewoners van een van de rust- en verzorgingstehuizen. Daarbij zorgt hij/zij voor een aangename omgeving, met de juiste sfeer en respect voor het ritme van de mensen.

De gezondheidscoördinator of -coördinatrice wordt in zijn of haar taken bijgestaan door het leidinggevend personeel van de instelling, waarvan hij of zij actief deel uitmaakt, door de verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de wooneenheden onder zijn of haar toezicht, en door het administratief team.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je zorgt door communicatie en concrete acties voor een globale ondersteuning van de resident/bewoner door de doorstroming tussen zorg en dagelijks leven te bevorderen

 • Je stuurt en verzekert de gezondheids- en zorgopvolging van de residenten/bewoners:

  • Je werkt mee aan strategische en operationele beslissingen, beschouwingen en projecten in verband met de zorg en gezondheid van de residenten/bewoners
  • Je schrijft zorgprocedures en/of past transversale procedures aan de bijzonderheden van de instelling aan
  • Je werkt nauw samen met de coördinerend arts en adviseur zoals bepaald door de wetgeving in een rust- en verzorgingstehuis
  • Je zet een procedure op voor de permanente controle van de Katzschalen
  • Je analyseert de gegevens van de verschillende registers (valincidenten, vrijheidsbeperkende maatregelen, enz.), de punten die een weerslag hebben op de teams
  • Je stelt een beleid op en voert een kwaliteitsprogramma uit
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een palliatieve zorgcultuur
  • Je houdt rekening met de bijzonderheden in verband met de ondersteuning van specifieke groepen (mensen met de ziekte van Alzheimer of verwante ziekten, enz.)
  • Je neemt deel aan de beoordeling van de opnameaanvragen

 • Je organiseert het werk:

  • Je zorgt voor een eerlijke verdeling van het personeel over de leefeenheden
  • Je beheert de personele en materiële middelen en zorgt ervoor dat de eenheden het materiaal op een verantwoorde manier gebruiken
  • Je ondersteunt de digitalisering door gebruik te maken van bestaande middelen (bv. software voor de opvolging van de residenten) of door bij te dragen aan de ontwikkeling ervan (opvolgingsbestanden, enz.)

 • Je beheert het personeel:

  • Je schept een klimaat van respect, vertrouwen en samenwerking, informeert het personeel en moedigt communicatie aan
  • Je moedigt samenwerking en interdisciplinariteit aan, en zorgt ervoor dat de teamvergaderingen worden georganiseerd
  • Je neemt deel aan de professionele ontwikkeling van het personeel, met name door het vaststellen van een opleidingsbeleid
  • Je motiveert, ondersteunt en evalueert de verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de leefeenheden. Je ondersteunt hen en zorgt ervoor dat hun individuele en teamdoelstellingen worden bereikt

Jouw profiel

 • Vermogen om projecten te beheren
 • Communicatie-, schrijf- en administratieve vaardigheden vereist
 • Computervaardigheden

Vereisten

 • Je hebt een Belgisch diploma (licentiaat/master) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest + een brevet verpleegkunde of een bachelor verpleegkunde, dat onontbeerlijk is voor de uitoefening van deze functie
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een rust- en verzorgingstehuis en/of in teammanagement
 • Je hebt een perfecte beheersing van het Frans of Nederlands en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt basiskennis van de andere taal (Fr/Nl) en bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen

Wij bieden

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen - meer informatie vind je via de volgende link
 • Een weddeschaal A4 in overeenstemming met de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 4.324,77 dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring.
 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven: minimaal 35,5 verlofdagen per jaar, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot telewerken (occasioneel)

Wil je ons team komen versterken?

Solliciteer dan vóór 07/07/2024.

Vergeet niet om ons de volgende informatie te geven om je sollicitatie te vervolledigen:

 • cv
 • motivatiebrief
 • kopie van het (de) vereiste diploma('s) of gelijkwaardigheidsbesluit waarmee het diploma van de buitenlandse studie wordt gelijkgesteld aan het vereiste diploma
 • bij gebrek aan het diploma: een schriftelijk bewijs dat de aanvraag voor de gelijkwaardigheid in behandeling is

Ga voor meer informatie over onze selectieprocedures naar deze link.

Samen bouwen we aan een sterker OCMW!

Tot binnenkort!

Online op:vr 7 juni 2024
Solliciteer tot en met:zo 7 juli 2024
Locatie: Brussel
CPAS de la Ville de Bruxelles

Rue Haute 298A
1000 Bruxelles
België

Tel:02/563.65.66

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel TALENT  TEAM
op het nummer: 02/563.65.66
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]